Apel Biskupa Opolskiego o pomoc dla ofiar powodzi w Europie