Dekret Biskupa Andrzeja Czai z dnia 03.04.2020r. o przebiegu Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w Diecezji Opolskiej

 

Tekst dekretu dostępny także na stronie www.diecezja.opole.pl