Modlitwa o zatrzymanie epidemii

Modlitwa o zatrzymanie epidemii
koronawirusa i dar zdrowia
 
Ojcze miłosierdzia, pełni ufności prosimy
Ciebie, aby nieszczęście epidemii nie siało już
więcej zniszczeń i udało się ją jak najszybciej
opanować. Prosimy Cię, Boże, abyś przywrócił
zdrowie zakażonym i pokój tym miejscom,
do których dotarła choroba. Wspieraj i chroń
personel medyczny troszczący się o chorych.
 
Błogosław wszystkim, którzy starają się
opanować sytuację. Do grona zbawionych
przyjmij zmarłych na skutek tej choroby
i pociesz ich rodziny.
 
Panie Jezu, Lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólno-
światowego zagrożenia, ale ufamy Tobie.
Udziel nam pokoju i zdrowia. Niech Twój
Święty Duch umocni naszą wiarę, obdarzy
nas nadzieją i miłością.
 
Matko Boża, nasza Opolska Pani, jak
w minionych wiekach, tak i dzisiaj chroń nas
i opiekuj się nami. Prowadź nas w miłości
do Twojego Syna Jezusa Chrystusa – naszej
jedynej nadziei.
 
Święty Rochu, nasz patronie, módl się na nami.
Amen.
 
Za zgoda Kurii Diecezjalnej w Opolu nr 1/I/2020-KNC-K