LIST BISKUPA OPOLSKIEGO NA WIELKI POST 2016

Nie samym chlebem żyje człowiek (Łk 4,4) Umiłowani w Chrystusie, Siostry i Bracia! W Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, jak co roku, zwracam się do Was ze słowami pokrzepienia i zachęty, aby dobrze wykorzystać czas pokuty, który Kościół daje nam na drodze nawrócenia i przemiany. Tym razem czas ten przeżywamy w ramach Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, obchodów … [Czytaj dalej…]

LIST PASTERSKI BISKUPA OPOLSKIEGO Z OKAZJI TYGODNIA POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN W ROKU 2016

Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana (por. 1 P 2,9)   Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia! Dzisiejsza Ewangelia stawia nam przed oczy drugą z pięciu tajemnic światła: cud przemiany wody w wino, którego Jezus dokonał podczas wesela w Kanie Galilejskiej. Naoczny świadek wydarzenia, Ewangelista Jan, komentuje, że w ten sposób Jezus objawił swoją chwałę … [Czytaj dalej…]

List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny

RODZINA – SZKOŁĄ MIŁOSIERDZIA Drodzy Siostry i Bracia! Trwając w zadumie nad ubogim żłóbkiem, wpatrujemy się w pogodne twarze Dzieciątka Jezus, Maryi i Józefa. W naszych domach przeżywamy tajemnicę Bożego Narodzenia, która prowadzi każdego człowieka do podstawowego pytania o miłość. Ojciec posyła do nas swojego Syna, aby zaświadczył o miłości i głosił Ewangelię o Bogu … [Czytaj dalej…]