Dekret Biskupa Opolskiego regulujący kwestie liturgiczne i duszpasterskie od 17 maja 2020 r.

Opole, dnia 15 maja 2020 roku Nr 20/2020/A/KNC-K DEKRET BISKUPA OPOLSKIEGO W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do zapowiedzi przedstawicieli Rządu RP, pozostawiając w mocy postanowienia Dekretu z dnia 29 kwietnia 2020 roku (nr 17/2020/A/KNC-K), które nie zostały ujęte w niniejszym Dekrecie, z dniem 17 maja br. na … [Czytaj dalej…]

Dekret regulujący kwestie liturgiczne i duszpasterskie od 1 maja 2020 r.

Opole, dnia 30 kwietnia 2020 roku Nr 18/2020/A/KNC-K   DEKRET W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do „Zarządzenia Rady Stałej KEP” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku), „Reskryptu Kongregacji ds. Kultu Bożego” z dnia 17 lutego 1997 roku (Prot. n. 353/97/L) oraz „Rozporządzenia Rady Ministrów w … [Czytaj dalej…]