List do Wspólnoty Parafialnej przed rekolekcjami wielkopostnymi A.D.2018

 

Rekolekcje wielkopostne

 II Niedziela W.P., 25.02 –  01.03.2018 

List do Wspólnoty Parafialnej przed rekolekcjami wielkopostnymi A.D.2018

Drodzy Parafianie,                                                                                

    Nasz kolejny Wielki Post nie przynosi nowych, cudownych rozwiązań. Te pozostają ciągle niezmienne, bo opierają się na odwiecznym Słowie Boga tak bogatego w miłosierdzie: rozerwać kajdany zła, odrzucić niesprawiedliwość i nawrócić się ku czynom sprawiedliwym, odnowić wierność względem Boga i człowieka.

Chrystus woła: „Czcijcie Boga, dawcę wszelkiego życia!” On ma moc wyzwolić nas od bożków, zwątpienia i rozpaczy niosącej śmierć.

Chrystus woła: „Patrzcie!”. On otwiera nasze oczy na nowe szanse i możliwości.

Chrystus woła: „Powracajcie!”, bo miłość Ojca stale oczekuje na tych wszystkich. 

Chrystus woła: „Wybaczajcie!”. To Jego wezwanie odwraca nas od niszczącej zemsty i daje siłę do wyciągnięcia ręki ponad nienawiścią.

Chrystus woła: „Przychodźcie!”, bo On przygarnia wszystkich zagubionych oraz tych, którzy stracili smak i radość życia.

Chrystus woła: „Żyjcie!”. Ten, kto zechce usłyszeć to wezwanie i pobiegnie do Niego, wyrwie się z objęć poczucia klęski, beznadziejności i duchowej śmierci.

    Przyjmijcie zatem nie tyle moje, co zaproszenie Pana Jezusa do wielkopostnego odnajdywania radości życia.  Nic nie znaczy popiół na czole, jeśli zła na popiół nie spali w człowieku dobroć Boga. Na nic pusty żołądek w czas postu, jeśli serca i ręce nie wypełnią się czynami miłosierdzia. Niepotrzebne puste gesty dla podtrzymywania tradycji. Kościół i chrześcijaństwo, to nie skansen ludowy. Potrzebne są czyny płynące z wiary i budzące w ludziach nadzieję. Dlatego razem módlmy się w czasie tych rekolekcyjnych dni: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Szczęść Boże!

  1. Kazimierz Zdziebko OMI
  2. Jerzy Bzdyl OMI