Dekret Biskupa Opolskiego regulujący kwestie liturgiczne i duszpasterskie od 30 maja 2020 r.

Opole, dnia 28 maja 2020 roku Nr 23/2020/A/KNC-K DEKRET W trosce o przywrócenie należnej czci Bogu Wszechmogącemu i uświęcenie wiernych, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego oraz zapowiedzi przedstawicieli Rządu RP, z dniem 30 maja br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje. Odwołuję dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich … [Czytaj dalej…]

Dekret Biskupa Opolskiego regulujący kwestie liturgiczne i duszpasterskie od 17 maja 2020 r.

Opole, dnia 15 maja 2020 roku Nr 20/2020/A/KNC-K DEKRET BISKUPA OPOLSKIEGO W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do zapowiedzi przedstawicieli Rządu RP, pozostawiając w mocy postanowienia Dekretu z dnia 29 kwietnia 2020 roku (nr 17/2020/A/KNC-K), które nie zostały ujęte w niniejszym Dekrecie, z dniem 17 maja br. na … [Czytaj dalej…]